Valestrandsmarka Rundt

Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt 2023 (43. sesong)

*Løpa 14. og 28. april UTSETT grunna utskifting av kunstgras og oppgradering m.m. av idrettsplassen.

Dato for løp i 2023    *utsett 14.4.  – *utsett 28.4. –

12.5. –  26.5. – 16.6. – 14.7. – 4.8. – 18.8. – 1.9. 

      Juleløp 26.12. og Nyttårsløp 31.12.   start kl. 12.00 -og 31.12. start kl. 14.00

Påmelding og start Furubakken idrettsplass. Starttider kl. 1915 og 1930. Startpengar kr. 30,-

Resultatfil 2023   Plakat 2023    Kto.nr. Osterøy il 3632.54.56676     Osterøy IL/friidrett vipps  121337

Kontaktperson: Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no

Valestrandsmarka Rundt 4400m  Statistikk   (oppdatert pr.2.9.2022

Årsresultat kvinner 1981-94    Årsresultat menn 1981-94
Løypekart    gps-link

Løypeoversikt  i Valestr.området  sjå og løypekart lenger nede på denne sida.  Start og Mål  Furubakken idrettsplass   Valestrandsfossen.

11-15 løp pr. år.  Startpengar kr. 30,-. (frå 2016).  (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).  Påmelding ved start.
Starttider for løp (april-sept.) gåande kl. 1915.     Start hovedfelt med tidtaking kl. 1930.

Juleløp  26.12.2023 kl. 1200
Resultat og bilderepotasje vert lagt ut etter løpet.

Påmelding fram til start. Startpengar kr. 30,-.
Enkel premiering.
Løpet vert arrangert uansett vær og føre. Nokre gonger har det vore så mykje snø at deltakarar har gått på ski. Reserveløype når det er glatt er til Reigstad 2800m.

Nyttårs/kostymeløp   31.12.2023 kl. 1400 
Resultat og bilderepotasje vert lagt ut etter løpet.
Påmelding fram til start. Startpengar kr. 30,-. Enkel premiering. Premie for beste kostyme.  Fleire av deltakarane stiller i ein eller anna form for kostyme. Løpet vert arrangert uansett vær og føre. Nokre gonger har det vore så mykje snø at deltakarar har gått på ski. Reserveløype når det er glatt er til Reigstad 2800m.
Løyperekordar:  Bjarte Vik 13,24 og
Hilde Aasheim 15,24
Nye løyperekordar vert premiert med kr. 500

Start og mål Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen

Etter ca 2,5 km går løypa forbi badeplassen med Brakvatnet
2023 Resultatfil 2023      utsett 14.4.  – utsett 28.4. –  12.5. –  26.5. – 16.6. – 14.7. – 4.8. – 18.8. – 1.9.    Juleløp 26.12.  og Nyttårsløp  31.12. plakat 2023
2022 Resultatfil 2022   8.4.   –   29.4.   – 13.5.  –  3.6.  –  17.6.  –  8.7.  –  5.8.  –  19.8.  –  2.9.        juleløp 26.12.      31.12. plakat 2022
2021 Resultatfil 2021

løp 1 (Coronaløp)     løp 2  (Coronaløp)     7.5.      28.5.    25.6.    9.7.    6.8.   20.8.    3.9.  

juleløp 26.12. og nyttårsløp 31.12. vart AVLYST p.g.a. COVID

plakat  2021
2020 Resultatfil 2020     løpa 1-5 vart avvikla som coronaløp med eigeninnmelding av resultat)   3.7.   7.8.  21.8.   11.9.  jule- og nyttårsløp går som Coronaløp med eigeninnmelding av resultat.
plakat 2020
2019  Resultatfil 2019

12.4.  26.4.    10.5.   7.6.    21.6.    5.7.    9.8.    23.8.    6.9.    juleløp 26.12.    og nyttårsløp 31.12.     litt   statistikk jule og nyttårsløp

plakat 2019
2018  resultatfil 2018   13.4.  –   4.5.   –   25.5.   –     8.6.    –    22.6   –   29.6.    –    13.7.   –     10.8.    –   17.8.    –  31.8.   –   14.9.     juleløp onsdag 26.12. kl.12.00 og nyttårsløp måndag 31.12. kl. 14.00 plakat 2018   
2017 resultatfil 2017    7.4.  –  21.4.  –  5.5.  –  19.5.  –  9.6.  –  30.6.  – 7.7.  –  4.8.  –  18.8.  –  1.9.  –  15.9.     juleløp 26.12.  og nyttårsløp 31.12.  plakat 2017
2016 Res 2016     8.4.22.4.13.5.27.5.10.6.24.6.8.7. 5.8.19.8.9.9.16.9.  juleløp 16.12.  og nyttårsløp 31.12. 
plakat 2016
2015  Res 2015    10.4.24.4.8.5.22.5.5.6.19.6. 10.7.31.7. 14.8.28.8. 11.9.   juleløp 26.12.  og  nyttårsløp 31.12.  plakat 2015
2014

Res 2014    4.4. 25.4.2.5.23.5.6.6.20.6. 4.7. 18.7.8.8.22.8. også Ole Bulløp – 5.9.19.9.  –  juleløp 26.12.  –  nyttårsløp 31.12.  

 plakat 2014
2013 Res 2013       5.4.19.4.3.5.10.5.7.6.21.6. – 5.7. 19.7.9.8.23.8. (også Ole Bulløp) – 6.9.13.9.   –  juleløp 26.12.  og nyttårsløp 31.12.        plakat 2013
2012 Res 2012   30.3.13.4.27.4.11.5.8.6.22.6.6.7.20.7.3.8. – 17.8.  også Ole BUlløp – 31.8.14.9. –  juleløp 26.12.   nyttårsløp 31.12.    plakat 2012

plakat juleløp 2012

2011 res   1.4.15.4. – 29.4.13.5.27.5.17.6.1.7.15.7.19.8.26.8.9.9  – juleløp 26.12. nyttårs/kostymeløp 31.12. plakat 2011
plakat juleløp 2011
2010 res    9.4. 16.4.7.5. – 21.5.4.6.25.6.9.7. – 6.8.20.8.3.9.17.9. – juleløp 26.12.  nyttårsløp 31.12. plakat 2010
plakat juleløp 2010
2009 res     3.4.17.4.8.5.15.5.29.5.12.6.26.6.10.7.24.7.14.8.11.9.  Juleløp nyttårsløp plakat 2009
plakat juleløp 2009
2008 res     4.4.18.4.2.5.23.5.6.6.20.6.4.7.18.7. –  8.8.29.8. –  12. 9. 11.10.  juleløp nyttårsløp plakat 2008
plakat juleløp 2008
2007 res    13.4. – 27.4.4.5.1.6. – 8.6.22.6.13.7.10.8.7.9.21.9.  13.10.  juleløp  nyttårsløp plakat 2007
plakat juleløp 2007
2006 res   juleløp  nyttårsløp plakat 2006
2005 res2005res 2004res 2003res 2002res 2001
2000 jakt, jul, nytt
1999 jakt, jul, nytt
   VALESTRANDSMARKA RUNDT    støtta av   
I 1979 gjekk det første løpet. Løypa var litt lenger då. Det vart sprunge ned Vardalen og opp til Furubakken. I 1980 vart noverande løypa teke i bruk. Etter 2 prøveår vart det frå 81 registrert «offisielle» tider. Løypa er 4.400 m lang. (kontrollmålt).  Ved endringar i baneområdet m.m. vert også starten justert slik at løypelengda på 4400m er uendra.  Dette var m.a. også gjort etter at det vart lagt nytt kunstgras og sett opp gjerde rundt bana i april 2023.  Vegen ned til hovedvegen er også flytta litt i april 2023.

Det vert arrangert 9-13 løp pr år. I desse løpa vert det registrert tider og persar, beste tid etter alder og sum løp alle år. Til dei som er med på mange løp er det utmerking for 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 og 400 løp.

I tillegg vert det arrangert juleløp og nyttårsløp der det ikkje vert registrert offisielle tider/persar. (jaktløp vart arrangert t.o.m. 2005).

Valestrandsmarka rundt er ikkje berre for dei som har det travelt. Dei siste åra har omlag halvparten vore gåande som tek det meir med ro og nyt turen. Gåande startar 15 minutt før «hovedfeltet» og får difor med seg det meste som skjer i løpet.

Det er registrert 32161 resultat i perioden  1.1.1981 til 31.12.2022.  Totalt har det vore 570 løp med jakt, jule og nyttårsløp.  1152 menn og 947 kvinner = sum 2099 personar har vore med på løpa utanom jul- og nyttårsløp). Er det feil eller andre spørsmål til det som er lista,  kan dette meldast til: Vidar Simmenes tlf. 91322643

Utvikling startpengar for Valestrandsmarka rundt.  1981-1987(7år) kr. 3,-     1988-1997(10år) kr. 5,-    1998-2010(13år) kr. 10,-   2011-2015(5år)  kr. 20,-    2016-xx  kr. 30,-

vidsimm@online.no

Sidan 1990 har det vore gjort mykje med forbetring/bygging av nye skogsvegar i området Reigstad, Åsen og Brakvatne. Det er innsatsen til Kåre Birkeland, grunneigarane saman med gåver frå folk i området å takka at vi har fine vegar i desse områda. Sumaren 2020 vart store delar av turvegen rundt Brakvatnet grøfta og nedlegging av fleire drensrøyr m.m..

Karl J Reigstad grov og grusa gangveg frå Åsen til Vardalen i 1997 der Valestrandsgruppa har kosta noko dette. Det har gjort det mogleg å arrangera løp/marsj rundt Brakvatnet. Ole Bull løpet lang løype går rundt Brakvatnet frå 2005. Frå 2007 vart det og årleg arrangert Brakvatnet halvmaraton. Frå hausten 2014 også Brakvatnet rundt vinterkarusell.

Det forbetra vegnettet er veleigna til turvegar og vert meir og meir nytta. I samband med VM løp «innsamlingsløp», kome inn kr. 20.198.- frå  «joggarane» som er nytta til grus og vedlikehald av dette vegnettet.  Vinteren 2014/2015 er det arrangert 4 vinterkarusell/løp rundt Brakvatnet der frivillige startpengar går til vedlikehald av vegnettet.  I desse 4 løpa kom det inn kr. 4.126 til vegprosjektet.   Vinteren 2015/16 vert det arrangert vinterkarusell/løp rundt Brakvatnet der frivillige startpengar også går til vedlikehald av vegnettet.  Vinterkarusellen heldt fram med nye løp frå 2017/18 og vidare. Våren 2020 har Karl J Reigstad, Helge Reigstad og Yngve Aarhus lagt ned dreneringsrøyr, grøfta og grusa store delar av løypa rundt Brakvatnet.

 

Bestetider etter alder 1981-2022

 

GUTAR    6 ÅR
2347 Sjur Hevrøy 1979 1985
GUTAR    7 ÅR
2118 Stein Inge Kvernhusvik 1978 1985
GUTAR    8 ÅR
1941 Henrik Lillejord 1976 1984
GUTAR    9 ÅR
1838 Gjert Brandsdal 1975 1984
GUTAR   10 ÅR
1724 Helge Brandsdal 1971 1981
GUTAR   11 ÅR
1642 Helge Brandsdal 1971 1982
GUTAR   12 ÅR
1630 Helge Brandsdal 1971 1983
GUTAR   13 ÅR
1539 Helge Brandsdal 1971 1984
GUTAR   14 ÅR
1613 Håkon Bru Reigstad 2001 2015
GUTAR   15 ÅR
1520 Rune Strømsnes 1971 1986
  GUTAR   16 ÅR      
1446 Dagfinn Gjerstad 2006 2022
GUTAR   17 ÅR
1411 Magnus Gjerstad 2000 2017
GUTAR   18 ÅR
1433 Rune Strømsnes 1971 1989
GUTAR   19 ÅR
1429 Bjarte Vik 1969 1988
GUTAR   20-24 ÅR
1339 Johannes Rossvold 1966 1988
GUTAR   25-29 ÅR
1332 Bjarte Vik 1969 1998
GUTAR   30-34 ÅR
1342 Bjarte Vik 1969 1999
GUTAR   35-39 ÅR
1324 Bjarte Vik 1969 2004
GUTAR   40-44 ÅR
1417 Bjarte Vik 1969 2010
GUTAR   45-49 ÅR
1423 Harald Simmenes 1950 1998
GUTAR   50-54 ÅR
1447 Harald Simmenes 1950 2000
GUTAR   55-59 ÅR
1531 Harald Simmenes 1950 2006
GUTAR   60-64 ÅR
1609 Ove Bernes 1952 2014
GUTAR   65-69 ÅR
1730 Ove Bernes 1952 2019
  GUTAR   70-74 ÅR       
1825 Ove Bernes 1952 2022
GUTAR   75-79 ÅR
2059 John Bernes 1944 2019
GUTAR   80-84 ÅR
2649 Nils Valestrand 1911 1991
GUTAR   85-89 ÅR
4900 Nils Valestrand 1911 1996
JENTER  -6 ÅR
2809 Kari Simmenes 1983 1989
JENTER   7 ÅR
2523 Kari Grinde 1977 1984
JENTER   8 ÅR
2007 Ida M Hanstveit 1987 1995
JENTER   9 ÅR
1959 Ida M Hanstveit 1987 1996
JENTER  10 ÅR
2016 Ida M Hanstveit 1987 1997
JENTER  11 ÅR
1925 Ingvild Mjelde 1973 1984
JENTER  12 ÅR
1845 Siw Heidi Reigstad 1972 1984
JENTER  13 ÅR
1803 Marie Mostraum 2004 2017
JENTER  14 ÅR
1803 Marie Mostraum 2004 2018
JENTER  15 ÅR
1858 Sigrid Bru Reigstad 1999 2014
JENTER  16 ÅR
1841 Irene Stamneshagen 1966 1982
JENTER  17 ÅR
1821 Lillian H Reigstad 1981 1998
JENTER  18 ÅR
1924 Lillian H Reigstad 1981 1999
JENTER  19 ÅR
1948 Unni Kvernhusvik 1972 1991
JENTER  20-24 ÅR
1630 Hilde Aasheim 1984 2008
JENTER  25-29 ÅR
1524 Hilde Aasheim 1984 2012
JENTER  30-34 ÅR
1543 Brit-Helen Simmenes 1975 2008
JENTER  35-39 ÅR
1543 Brit-Helen Simmenes 1975 2010
JENTER  40-44 ÅR
1557 Irene Gulli 1957 1998
JENTER  45-49 ÅR
1715 Bente R Midtun 1958 2005
JENTER  50-54 ÅR
1736 Bente R Midtun 1958 2010
JENTER  55-59 ÅR
2258 Randi Kleppe 1949 2005
JENTER  60-64 ÅR
2418 Randi Loftås 1927 1988
JENTER  65-69 ÅR
2431 Randi Kleppe 1949 2014
JENTER  70-74 ÅR
2933 Randi Kleppe 1949 2019
JENTER  75-79 ÅR
3456 Magnhild Strømsnes 1932 2010
JENTER  80-84 ÅR
4000 Magnhild Strømsnes 1932 2012