Viss du ikkje er medlem i idrettslaget, men ønskjer å bli det, fyll ut skjemaet under. Same skjema kan nyttast til endring av medlemsopplysningar så vil medlemsansvarleg oppdatera fortløpande i systema våre.