Trenere/lagledere Osterøy IL, Fotballgruppa

se oppdatert info om kontaktpersoner for Osterøy IL sine lag på NFF sine sider:

https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=900

 

 

Dagleg leiar:

Tore Johan Langeland

Tlf. +47 908 78 512

E-post: post@osteroyil.no

Styret:

Leiar:

Herman Neu Beckstrøm

Tlf. +47 410 04 745

E-post: herman-neu@hotmail.com

Sportsleg leiar:

Martin Aasheim

Tlf. +47 483 22 843

E-post: martin.aasheim@norwegianelectric.com

Leiar banenemnd:

Christian Vevle

Tlf. +47 483 28 425

E-post: christian@vevlemek.no

Kasserar:

Monica Vevle

Tlf. +47 957 66 290

E-post: monica@vevlemek.no

Leiar sals- og sponsornemnd:

John Erik Jørgensen

Tlf. +47 908 70 659

E-post: john.erik.jorgensen@icloud.com

Andre sentrale rollar:

Sportskoordinator:

Vidar Rosnes

Tlf. +47 412 62 298

E-post: vidar_rosnes@hotmail.com

 

Dommaransvarleg:

Odd Hisdal

Tlf. +47 917 08 983

E-post: oddhisdal@hotmail.com

 

Kontaktperson Stjernelaget (tilrettelagd fotball):

Tore Langeland

Tlf. +47 908 78 512

E-post: martin.mjos@hotmail.com