TRENINGSTILBOD

 

GYMLEIK 4-5 ÅR – FORELDRE OG BARN:

På foreldre- og barn partiet kan barna få utvikle grovmotorikken gjennom å leike, springe, klatre, henge, rulle, krype, hoppe og balansere. Gymleik kombinerar gymnastikkens grunnelementer med leik. Trenaren organiserar felles oppvarming og avslutning. Foreldra trekkast naturleg inn i treninga som ei støtte til bornet. 
Partiet har ei maksgrense på 30 gymnastar.

 

TURN 6-7ÅR:

Turnpartiet har fokus på grunnleggande koordinasjon, styrke, leik, samarbeid og mestring.
På dette partiet får ein lære grunnelementer i turn. Gymnastane får utfordringar basert på eigne ferdigheiter for å sikre fremgang og meistring.
Partiet har ei maksgrense på 30 gymnastar.

 

TURN 8-9ÅR:

Turnpartiet har fokus på grunnleggande koordinasjon, styrke, leik, samarbeid og mestring. 
På dette partiet bygger ein vidare på grunnelementa ein kan frå før og startar gjerne med litt vanskligare element når gymnasten er klar for det. 
Gymnastane får utfordringar basert på eigne ferdigheter for å sikre framgang og mestring. Treninga blir tilrettelagt for om ein er ny i idretten eller har turna før. 
Partiet har ei maksgrense på 35 gymnastar. 

 

TURN 10-12ÅR:

Turnpartiet har fokus på grunnleggande koordinasjon, styrke, leik, samarbeid og mestring. 
På dette partiet bygger ein vidare på grunnelementa ein kan frå før og startar gjerne med litt vanskligare element. 
Gymnastane får utfordringar basert på eigne ferdigheter for å sikre framgang og mestring. Treninga blir lagt tilrette for dette, om ein er ny i idretten eller har turna før. 
Partiet har ei maksgrense på 40 gymnastar. 

 

TURN 13ÅR+:

Turnpartiet har fokus på grunnleggande koordinasjon, styrke, leik, samarbeid og mestring. 
På dette partiet bygger ein vidare på grunnelementa ein kan frå før og startar med vanskligare element. 
Gymnastane får utfordringar basert på eigne ferdigheter for å sikre framgang og mestring. Treninga blir lagt tilrette for dette, om ein er ny i idretten eller har turna før. 
Partiet har ei maksgrense på 40 gymnastar.