Om Skigruppa

Skigruppa på Osterøy er ei flott samling av både born og vaksne som delar ein lidenskap for skisport og friluftsliv. Gruppa er eit samlingspunkt der alle, uansett ferdighetsnivå opplever glede, fellesskap og naturopplevingar. Borna får lære skiteknikkar og ferdigheiter under kyndig veiledning av vaksne. Treningar, turar og skirenn er fylt med latter, utfordringar og meistring. Me vektlegg å skapa eit støttande miljø der alle kan utvikla seg i sitt eige tempo. I tillegg til skitrening og renn har me sosiale aktivitetar og turar som styrkar samhaldet i gruppa og bidrar til ein følelse av tilhøyrighet og glede.
På Rolland har me tilgang til ei flott lysløype. Og om vinteren blir den godt opplyste løypa flittig brukt til blant anna trening, leik og lysløype cup.
Skigruppa er meir enn ein treningsarena; det er eit fellesskap der vennskap vert forma og minner skapt.

Sponsorar

Hovedsponsorer

Samarbeidsparnere