Det største idrettslaget på Osterøy

Osterøy IL er det største idrettslaget på Osterøy, med om lag 700 medlemmer. Osterøy IL er eit fleiridrettslag. Dette tyder at det er hovudstyret som er formelt ansvarleg for alt dei ulike gruppene driv av aktivitetar. Økonomiske disposisjonar høyrer også inn under dette ansvaret.

Bilde viser anlegga våre. Osterøy Stadion til venstre, Osterøyhallen i midten og kunstgrasbana (Fugledalen) til høgre.

Her kommer hovedteksten