RETNINGSLINJER FOR PUBLISERING AV BILDER OG FILM AV BARN

Norges idrettsforbund ynskjer å setje søkjelyset på kva reglar som gjeldt for publisering av bilder og film av våre medlemmar på nettsider, i sosiale medier og i andre
publikasjonar. I den forbindelse har Idrettsforbundet laga nokon enkle retningslinjer for å bevisstgjere trenarar, leiarar, frivillige og føresatte av born i idrettslag.

IDRETTSFORBUNDETS RETNINGSLINJER:

1. Før bilde eller film publiseras skal det være innhenta samtykke frå alle på bildet, og frå deira føresatte dersom borna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukast. Det er kun eit aktivt samtykke som kan gje grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom eit born ikkje ynskjer at bilder eller film skal publiseras skal dette overstyre føresattes ynskje om publisering.
4. Vær bevisst i kva situasjonar det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne born og vær varsom med å ta bilder av lettkledde born. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
5. Det skal alltid samtykkas særskilt for kvart enkelt bilde eller film som skal benyttes til mediar. Eit samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukka grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettstadar som er passordbeskytta.
6. Dersom eit samtykke trekkas tilbake må publiserte bilder og film slettas. Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjere retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget

Lenke til skjema turngruppa nyttar:

161215 Samtykkeerklæring bilde og film (idrettsforbundet.no)