Styret m.m.

Val 12.3.2023  av styre for 2023  referat årmøte 12.3.2023      Oppdatert årsmelding 2022

Leiar: Bjarte Vik (2023) bjartevik30@hotmail.com

Nestleiar: Åse Bergheim (2023-24) 

Sekretær: Herdis Helle (2023-24)

Kasserar: Ingrid Mjelde Birkeland (2022-2023)  ingri.mjelde.birkeland@orkla.no

Styremedlem: Tore Hannisdal /2022-23)

Styremedlem : Marianne Fedje Mjelde (2023-24

Styremedlem: Anne Lise Leire Mastervik ( 2022-2023)

Styremedlem: Jonas Lillejord(2023-24)

Valnemnd til årsmøtet i mars 2024

Helga Reigstad , Mats Eirik Elvik( leiar) og Bjarte Lohne