Styret og kontaktpersonar

Val 5.3.2024  av styre for 2024  referat årmøte 5.3.2024      Oppdatert årsmelding 2023

Leiar: Bjarte Vik (2024) bjartevik30@hotmail.com

Nestleiar: Åse Bergheim (2023-24) 

Sekretær: Herdis Helle (2023-24)

Kasserar: Ingrid Mjelde Birkeland (2024-2025)  ingri.mjelde.birkeland@orkla.no

Styremedlem: Tore Hannisdal /2024-25)

Styremedlem : Marianne Fedje Mjelde (2023-24

Styremedlem: Anne Lise Leire Mastervik ( 2024-2025)

Styremedlem: Jonas Lillejord(2023-24)

Valnemnd til medlemsmøte/årsmøtet i mars 2025

Helga Reigstad  (leiar) , Bjarte Lohne og Mats Eirik Elvik( leiar) og Bjarte Lohne

referat årmøte 12.3.2023      Oppdatert årsmelding 2022