MEDLEMSKAP

 

PÅMELDING

Påmelding for nye medlemmer i turngruppa startar 1 august kl. 09:00

SMS til 95723286 (Lovise Mari A. Hopsdal).

 

Ved påmelding, ta med:
Informasjon om gymnasten:
– Fullt navn
– Fødselsdato
– Adresse
Informasjon om foresatte:
– Navn
– E-post
– Mobil nr.

 

SPOND

Turngruppa nyttar appen SPOND.
Som medlem i turngruppa har du ein medlemsprofil i SPOND. Via denne profilen vil du ha tilgang til gymnastens treningsgruppe og tilhøyrande treningar.
All kommunikasjon mellom turngruppa og dykk som medlem kjem via SPOND.
Om du ikkje har lasta ned SPOND-app vil informasjonen komme via SPOND inn i din innboks på epost.

 

MEDLEMSAVGIFT OG TRENINGSAVGIFT

For å delta på turn må ein være medlem av Osterøy Idrettslag. Pris for medlemskap i Osterøy IL er 300kr pr år for born, 600kr for vaksne.
I tillegg til sjølve medlemskapet blir det fakturert treningsavgift for gymnastane. Treningsavgiften gjeldt for alle treningar og er aldersbestemt og/eller basert på mengde treningstilbod.
Faktura blir sendt ut ein gong pr år. Gymnastar som har vore aktive i mellom januar-desember og har deltatt på meir enn 2 treningar vil bli fakturert.
Nye medlemmar etter 1 august betalar halv pris.
Medlemsavgift og treningsavgift blir ikkje fakturert på same tid, ta kontakt med styret dersom det er
spørsmål kring fakturering.
Dersom nokon opplever utfordringar med å betale avgiftene ynskjer me å kome i kontakt med dykk.
Treningsavgift turngruppa 2023/2024:
Gymleik foreldre og barn 4-5år: 500kr pr* kalenderår
Turn 6-7år: 600kr pr* kalenderår
Turn 8-9år: 700kr pr* kalenderår
Turn 10-12år: 800kr* pr kalenderår
Turn 13år+: 900kr* pr kalenderår.
*Med forbehald om endringar.

 

DUGNAD

Frivillig arbeid gjennom dugnad er ein avgjerande ressurs for turngruppa, og er heilt nødvendig for at gymnastane våre skal kunne få eit godt aktivitetstilbod.
Dugnad sparar turngruppa for utgifter som elles måtte bli dekka av medlemmane.
Dugnadsarbeid kan eksempelvis være vedlikehald av klubbhus/hall, vaffelsteiking, vakthold ved arrangement ect. Loddsal og anna type sal (sal av toalettpapir, julekalender ol) er også dugnadsarbeid.
Dugnadsarbeidet opplevast ofte som sosialt og gøy, og bidrar med å styrke fellesskapet i idrettslaget.
Turngruppa vil sterkt oppfordre alle til å stille på dugnad.

 

AVMELDING OG UTMELDING

AVMELDING I TURNGRUPPA

Send melding i SPOND til medlemsansvarleg: Lovise Mari A. Hopsdal
Evt. Send E-post til Lovisem_89@hotmail.com

UTMELDING I IDRETTSLAGET

Utmelding i idrettslaget kan gjerast i minidrett.no, evt send epost til post@osteroyil.no.