Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Valestrandsmarka Rundt


Løpsstart 2019 er 12. april

Valestrandsmarka rundt   Facebook          Støtta av  ARKOCONSULT

Kto.nr. Osterøy il 3632.54.56676    

Osterøy IL/friidrett vipps  121337

Løpsdato 2019:   resultatfil 2018

12.4.  26.4.    10.5.   7.6.    21.6.    5.7.    9.8.    23.8.    6.9.   

juleløp 26.12. og nyttårsløp 31.12.

Valestrandsmarka Rundt 4400m  Statistikk (oppdatert pr. 14.9.2018).   

Valestrandsmarka Rundt:  Årsresultat kvinner 1981-94    Årsresultat menn 1981-94  

Løypekart    gps-link       

Løypeoversikt  i Valestr.området  sjå og løypekart lenger nede på denne sida.
Start og Mål  Furubakken idrettsplass   Valestrandsfossen. 11-15 løp pr. år.  
Startpengar kr. 30,-. (frå 2016).  (ikkje lisenspliktig når startpengar er under kr. 50,-).  Påmelding ved start.
Starttider for løp (april-sept.) gåande kl. 1915.     Start hovedfelt med tidtaking kl. 1930.    

Juleløp torsdag 26.12.2019 kl. 1200
Resultat og bilderepotasje vert lagt ut etter løpet. 

Påmelding fram til start. Startpengar kr. 30,-. 
Enkel premiering.  
Løpet vert arrangert uansett vær og føre. Nokre gonger har det vore så mykje snø at deltakarar har gått på ski. Reserveløype når det er glatt er til Reigstad 2800m.
Nyttårs/kostymeløp tysdag  31.12.2019 kl. 1400 
Resultat og bilderepotasje vert lagt ut etter løpet. 
Påmelding fram til start. Startpengar kr. 30,-. Enkel premiering. Premie for beste kostyme.  Fleire av deltakarane stiller i ein eller anna form for kostyme. Løpet vert arrangert uansett vær og føre. Nokre gonger har det vore så mykje snø at deltakarar har gått på ski. Reserveløype når det er glatt er til Reigstad 2800m.

Løyperekordar:  Bjarte Vik 13,24 og
Hilde Aasheim 15,24

 

Nye løyperekordar vert premiert med kr. 500

   
Start og mål Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen

Etter ca 2km går løypa forbi badeplassen med Brakvatnet

2019

Fredagar kl. 19.30:  resultatfil 2019    

12.4.  26.4.    10.5.   7.6.    21.6.    5.7.    9.8.    23.8.    6.9.   juleløp 26.12. og nyttårsløp 31.12.

plakat 2019

2018

Fredagar kl. 1930: resultatfil 2018   13.4.  -   4.5.   -   25.5.   -     8.6.    -    22.6   -   29.6.    -    13.7.   -     10.8.    -   17.8.    -  31.8.   -   14.9.     juleløp onsdag 26.12. kl.12.00 og nyttårsløp måndag 31.12. kl. 14.00

plakat 2018   

2017

resultatfil 2017    7.4.  -  21.4.  -  5.5.  -  19.5.  -  9.6. 30.6.  - 7.7.  -  4.8.  -  18.8.  -  1.9.  -  15.9.     juleløp 26.12.  og nyttårsløp 31.12. 

plakat 2017

2016

Res 2016     8.4. - 22.4. - 13.5. - 27.5. - 10.6. - 24.6. - 8.7. - 5.8. - 19.8. - 9.9. - 16.9.  juleløp 16.12.  og nyttårsløp 31.12. 

plakat 2016

2015

 Res 2015    10.4. - 24.4. - 8.5. - 22.5. - 5.6. - 19.6. -10.7. - 31.7. - 14.8. - 28.8. - 11.9.   juleløp 26.12.  og  nyttårsløp 31.12.

 plakat 2015

2014

Res 2014    4.4. - 25.4. - 2.5. - 23.5. - 6.6. - 20.6. - 4.7. - 18.7. - 8.8. - 22.8. også Ole Bulløp - 5.9. - 19.9.  -  juleløp 26.12.  -  nyttårsløp 31.12.  

 plakat 2014

2013

Res 2013       5.4. - 19.4. - 3.5. - 10.5. - 7.6. - 21.6. - 5.7. - 19.7. - 9.8. - 23.8. (også Ole Bulløp) - 6.9. - 13.9.   -  juleløp 26.12.  og nyttårsløp 31.12.       

plakat 2013

2012

Res 2012   30.3. - 13.4. - 27.4. - 11.5. - 8.6. - 22.6. - 6.7. - 20.7. - 3.8. - 17.8.  også Ole BUlløp - 31.8. - 14.9.juleløp 26.12.   nyttårsløp 31.12.   

plakat 2012 

plakat juleløp 2012

2011

res   1.4. - 15.4. - 29.4. - 13.5. - 27.5. - 17.6. - 1.7. - 15.7. -19.8. - 26.8. - 9.9  - juleløp 26.12.  - nyttårs/kostymeløp 31.12.

plakat 2011
plakat juleløp 2011
2010 res    9.4. - 16.4. - 7.5.21.5. - 4.6. - 25.6. - 9.7. - 6.8. - 20.8. - 3.9. - 17.9.juleløp 26.12.  nyttårsløp 31.12. plakat 2010
plakat juleløp 2010
2009 res     3.4. - 17.4. - 8.5. - 15.5. - 29.5. - 12.6. - 26.6. - 10.7. - 24.7. - 14.8. - 11.9.  Juleløp nyttårsløp plakat 2009
plakat juleløp 2009
2008 res     4.4. - 18.4. - 2.5. - 23.5. - 6.6. - 20.6. - 4.7. - 18.7.8.8. - 29.8.12. 9. 11.10.  juleløp nyttårsløp plakat 2008 
plakat juleløp 2008
2007 res    13.4. - 27.4. - 4.5. - 1.6. - 8.6. - 22.6. - 13.7. - 10.8. - 7.9. - 21.9.  13.10.  juleløp  nyttårsløp  plakat 2007
plakat juleløp 2007
2006 res   juleløp  nyttårsløp  plakat 2006
2005 res2005 - res 2004 - res 2003 - res 2002 - res 2001  
2000 jakt, jul, nytt  
1999 jakt, jul, nytt      
  

VALESTRANDSMARKA RUNDT    støtta av   
I 1979 gjekk det første løpet. Løypa var litt lenger då. Det vart sprunge ned Vardalen og opp til Furubakken. I 1980 vart noverande løypa teke i bruk. Etter 2 prøveår vart det frå 81 registrert "offisielle" tider. Løypa er 4.400 m lang. (kontrollmålt)

Det vert arrangert 9-13 løp pr år. I desse løpa vert det registrert tider og persar, beste tid etter alder og sum løp alle år. Til dei som er med på mange løp er det utmerking for 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 og 400 løp.

I tillegg vert det arrangert juleløp og nyttårsløp der det ikkje vert registrert offisielle tider/persar. (jaktløp vart arrangert t.o.m. 2005).

Valestrandsmarka rundt er ikkje berre for dei som har det travelt. Dei siste åra har omlag halvparten vore gåande som tek det meir med ro og nyt turen. Gåande startar 15 minutt før "hovedfeltet" og får difor med seg det meste som skjer i løpet.

Det er registrert 31118 resultat i perioden  1.1.1981 til 31.12.2018.  Totalt har det vore 528 løp med jakt, jule og nyttårsløp.  1108 menn og 922 kvinner = sum 2030 personar har vore med på løpa utanom jul- og nyttårsløp). Er det feil eller andre spørsmål til det som er lista,  kan dette meldast til: Vidar Simmenes tlf. 91322643

Utvikling startpengar for Valestrandsmarka rundt.  1981-1987 kr. 3,-     1988-1997 kr. 5,-    1998-2010 kr. 10,-   2011-2015  kr. 20,-    2016-20xx  kr. 30,-

vidsimm@online.no

Sidan 1990 har det vore gjort mykje med forbetring/bygging av nye skogsvegar i området Reigstad, Åsen og Brakvatne. Det er innsatsen til Kåre Birkeland, grunneigarane saman med gåver frå folk i området å takka at vi har fine vegar i desse områda.

Karl J Reigstad grov og grusa gangveg frå Åsen til Vardalen i 1997 der Valestrandsgruppa har kosta noko dette. Det har gjort det mogleg å arrangera løp/marsj rundt Brakvatnet. Ole Bull løpet lang løype går rundt Brakvatnet frå 2005. Frå 2007 vart det og årleg arrangert Brakvatnet halvmaraton. Frå hausten 2014 også Brakvatnet rundt vinterkarusell.

Det forbetra vegnettet er veleigna til turvegar og vert meir og meir nytta. I samband med VM løp "innsamlingsløp", kome inn kr. 20.198.- frå  "joggarane" som er nytta til grus og vedlikehald av dette vegnettet.  Vinteren 2014/2015 er det arrangert 4 vinterkarusell/løp rundt Brakvatnet der frivillige startpengar går til vedlikehald av vegnettet.  I desse 4 løpa kom det inn kr. 4.126 til vegprosjektet.   Vinteren 2015/16 vert det arrangert vinterkarusell/løp rundt Brakvatnet der frivillige startpengar også går til vedlikehald av vegnettet.  Vinterkarusellen heldt fram med nye løp frå 2017/18 og vidare

x