Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Årsmøte Osterøy IL 21. mars 2018 kl. 1900 i klubbhuset

Det vart halde årsmøte i Osterøy IL onsdag 21.mars kl. 19.00 i klubbhuset på Hatland.

Ein av postane på programmet var at leiar Svein Lohne (til venstre) delte ut det synlege beviset på æresmedlemskapen til Jørgen Varden. Jørgen vart oppnemnd i fjor medan årsmøtet i år utnemnde Vidar Simmenes til ny æresmedlem. Vidar har ei svært lang og tru teneste i laget bak seg, men har særleg lagt ned eit enormt arbeid i å ta vare på laget sitt arkiv og historie. Elles gjekk alle saker greitt gjennom og Svein Lohne tok attval som leiar for 2018.

(21.03.18)
Osterøy entreprenør AS OH Betong Thunestvedt Veslandshus Lobas Mjelstad og Stogge Rørleggerforretning Solberg Mek. Versted AS Bergan Bygg