Sykkel / Orientering

Ny dato for årsmøte i Osterøy IL vert 28. april.

Til medlemmar i Osterøy IL
Styret valde å utsetja det planlagte årsmøtet i idrettslaget no i mars i påvente av oppmjuking av reglane for deltakarar på innandørs arrangement.

Styret kallar difor inn til årsmøte i Osterøy IL onsdag 28 april kl 19 på klubbhuset. Dersom smittevernreglane tilseier at det blir vanskeleg å ha eit fysisk møte, vert det eit digitalt årsmøte på same tidspunkt. Meir informasjon om dette kjem saman med sakslista og saksdokument som vert sendt ut ei veke før årsmøtet.
Saker til årsmøtet må meldast skriftleg til post@osteroyil.no innan tysdag 20 april.
Beste helsing Hovudstyret i OIL

Les mer Årsmøte Osterøy IL onsdag 3. juni kl. 19.00 i klubbhuset Osterøy Stadion.

 

Ragnhild Balsvik ny leiar.

Les mer CORONAVIRUS

Plakaten viser banevettrettreglane til Osterøy kommune.

Osterøy IL har vedteke at all aktivtet i idrettslaget sin regi vert avlyst frå no og ut april, eller til anna beskjed ligg føre. Dette gjeld all form for trening, samlingar og kampaktvitet og heng sjølvsagt saman med den svært uoversiktlege situasjonen knytt til spreiinga av coronaviruset.

Meir informasjon er å finna på mellom anna   www.fhi.no   (FolkehelseinstituttetOm det er spørsmål så ta kontakt på post@osteroyil.no  

Les mer Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Osterøy IL onsdag 16. oktober kl. 18.00 på klubbuset.

Les mer Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Osterøy IL onsdag 16. oktober kl. 18.00 på klubbuset.

Les mer 26. mai 2018 jubileumsarrangement barn/ungdom – Osterøyhallen og idrettsanlegga rundt

I underkant av 30 med på dei ulike aktivitetane.

Les mer Osterøykarusell orientering løp nr 1 torsdag 3. mai 2018 kl. 1800 på Vare

Osterøykarusell i orientering 2018 starta opp torsdag 3 mai på Vare kl 18:00. Det blir totalt 6 løp: 3 før ferien og 3 etter.  Neste karusell vert torsdag 24. mai kl. 1800 ved Badeplassen Brakvatnet.

Les mer Dags for årets første Osterøykarusell!

Onsdag den 26. april starter Osterøykarusellen opp igjen med første løp fra badeplassen ved Brakvatnet. Denne gang er det fellesstart kl. 18:30. Møt helst 18.00 så at du rekker starten bra. Det finnes løyper for både nybegynner og de litt mer rutinerte løperne. Ingen startavgift. Alle er velkommen, så ta med en venn!

Les mer Årsmøte 15. mars 2017

Årsmøtet i Osterøy Idrottslag vert halde onsdag 15. mars 2017 kl. 19.00 i klubbhuset på Hatland.

Frist for å melde saker er 01. mars. Saker kan meldast til   post@osteroyil.no

Les mer Velkommen til Osterøykarusellen løp 5!

På onsdag den 31. august er det dags for Osterøykarusellen igjen. Denne gang er det oppmøte på badeplassen ved Husavannet. Start mellom 18.00 – 19.00. Løypelegger John Olav Myking har lagt opp til fin orientering. Det finnes Løyper for alle!

Les mer