CORONAVIRUS

8.4.2020: Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

8.4.2020: Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.
Det er sjølvsagt viktig at reglane blir respekterte, for at banene ikkje skal bli stengte igjen, og viktigast av alt – for at me ikkje skal spreia smitte. Klubbhuset er stengt inntil vidare, så hugs å gå på do før treningane.

To meter avstand er eit absolutt minimum. Smitterisikoen er høg når ein trenar tett i lag. Det er også heilt greitt å halda fram med solotrening viss ein føler det er det beste. Ta kontakt med trenarane og be om treningsopplegg. Meldingar om fellestreningar og liknande blir lagt ut på Team Ungdom og Team Batti på Facebook.

Det er imponerande kor godt mange har halde oppe motivasjonen og «trøkket» på treninga dei siste vekene. Det vil løna seg når sesongen startar opp for alvor. Alt no kan ein t.d. begynna å springa Holavatnet rundt, ta tida sjølv og melda inn resultatet.

Her er reglane som gjeld friidrettstrening:

– Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Dersom sentrale eller lokale helsemyndigheter kommer med eller har strengere regler eller retningslinjer når det gjelder avstand gjelder disse.
– Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.
– Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.
– En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.
– Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
– Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening.
– Ingen bruk av garderober eller dusjanlegg tillates.
– Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
– Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
– Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.

Dette betyr blant annet spesifikt at:

– Trening med kastredskaper bør gjennomføres med eget utstyr. Kun den som bruker et kastredskap kan hente dette ute i kastfeltet. Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk. Ved bruk av klubbens utstyr skal dette desinfiseres før og etter bruk og kun brukes av en utøver på en treningsøkt.

– Hvis det brukes startblokker må disse desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun brukes av en utøver på samme økt.
– Hekker kan benyttes hvis de kun flyttes/justeres av en og samme person som bruker engangshansker. Hvis noen har egne hekker/plasthekker kan dette benyttes, men da kun av den som har de med – med samme regler for bruk som for kastredskap.
– Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.
– For stav og høyde må utøvere disponere egen presenning som dekker hele matten. Kun en utøver kan hoppe på en presenning. Denne må desinfiseres før og etter bruk.
Lykke til med trening i tråd med smittevernsbestemmelsene. Ta ansvar!

Aktivitetar

10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai