Ekstraordinært årsmøte

Sak: Låneopptak og finansiering i samband med rehabilitering av friidrettsanlegget Osterøy Stadion.

Sakspapir vil vera tilgjengelege ei veke før møtet.

Hovudstyret i Osterøy IL