Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Organisasjon

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Organisasjonskart

Rollebeskrivelser:

Anleggansvarlig

Dommeransvarlig

Fair-play ansvarlig

Fiksansvarlig

Kioskansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Lederkompetanseansvarlig

Materialforvalter

Overgangsansvarlig

Politiattestansvarlig

Profileringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Skader og forsikringsansvarlig

Spillerutvikler

Sponsoransvarlig

Sport og treneransvarlig

Sportsnemnd

Trenerveileder

Trygge rammer ansvarlig

Vekeplan/banedisponeringsansvarlig

Verdimøteansvarlig

Styret

Velve sverdrupsteel osteroyentr Rema 1000 HTB Osterøy Taxi hanseneknes oster
GIAB jakta damstahl nemi mjos lobas leroy YX