Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Friidrettsgruppa si heimeside v/red. Vidar Simmenes  vidsimm@online.no (91322643)  & Eli S. Vik, elisimm@frisurf.no   Gruppa sitt vippsnr.  121337   Norges fri-idrettsforbund   Hordaland friidrettskrins   Kondis.no   Statistikk Osterøy 2021    Statistikk Osterøy 2020       Bane og hoppstevne sesongen 2021      Banestevne Osterøy 2020        Osterøy IL friidrett Facebook     Treningstider            Lisenskjøp   Her kan du sjå kven som har lisens   2021 pr. 26.3. = 19    2020 pr. 23.8. = 32     Friidrettslisens er påkrevd for alle 13-79 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement på bane/tilsvarande.  For mosjonsløp enten eingongslisens eller heilårslisens (berre for medlemmer).  Når det gjeld mosjonsløp med startkontingent under kr. 50,- er det ikkje krav til lisens.  Lokal terminliste  

Arkoconsult Brakvatnet vinterkarusell 2020/21   LØP 1-5   går som Coronaløp med eigeninnmelding av resultat.   plakat  (1 eller 2 rundar 2,6 eller 5,2km).    Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt desember 2020  Juleløp og Nyttårsløp Coronaløp med eigeninnmelding av resultat.    Innmeldingsperiode for alle Coronaløpa e t.o.m. 31.3.2021. til vidsimm@online.no  eller sms til 91322643  

Lokale mosjonsløp 2021. Det vert coronaløp i april.

Dato for mosjonsløp er sett opp, men den usikre Coronasituasjon kan medføra at det også kan verta "Coronaløp" med eigeninnmelding av resultat.  Arkoconsult Valestrandsmarka 1. og 2. løp. Haustrimmen 1. løp i april  går som coronaløp med eigeninnmelding av resultat til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no  eller sms 91322643.  Spring eller gå når det passar.  Frist for innmelding for desse løpa er 30.4.2021. 

Les meir

Coronaløp med eigeninnmelding av resultat vinter 2020-2021

Sålangt gjeld det Arkoconsult Brakvatnet vinterkarusell 2020/21  løp 1-5 (november, desember, januar, februar og mars løp)  og Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt jule og Nyttårsløp desember 2020.  (Registrering avslutta for alle løpa   t.o.m. 31.3.2021).   Pr. 31.3.2021   63 resultat  registrert. 

Les meir

Ny dato for årsmøte i Osterøy IL vert 28. april.

Til medlemmar i Osterøy IL
Styret valde å utsetja det planlagte årsmøtet i idrettslaget no i mars i påvente av oppmjuking av reglane for deltakarar på innandørs arrangement.

Styret kallar difor inn til årsmøte i Osterøy IL onsdag 28 april kl 19 på klubbhuset. Dersom smittevernreglane tilseier at det blir vanskeleg å ha eit fysisk møte, vert det eit digitalt årsmøte på same tidspunkt. Meir informasjon om dette kjem saman med sakslista og saksdokument som vert sendt ut ei veke før årsmøtet.
Saker til årsmøtet må meldast skriftleg til post@osteroyil.no innan tysdag 20 april.
Beste helsing Hovudstyret i OIL
Les meir

Årsmøte i friidrettsgruppa 16. mars 2021 i klubbhuset på Hatland

Sigbjørn Reigstad ny leiar 2021 i friidrettsgruppa.

Les meir

Arkoconsult Brakvatnet vinterkarusell 5. løp (U-20) lørdag 6. mars 2021

Dagfinn Gjerstad (g15) ny løyperekord i vinterløpet med 8,34

Les meir