Coronaløp 2020

Valestrandsmarka Rundt har vanlege løp frå 3. juli og Haustrimmen frå 12. august.

Neste løp i sumarkarusellen rundt Brakvatnet vert lørdag 4. juli kl. 1300-1400 (intervallstart)

Eigeninnmelding av resultat frå mosjonsløp heldt fram inntil vidare.  Tal deltakingar i ulike løp vil telja inntil det tal løp som er avlyst grunna corona.

Frå 15. juni gjeld spesielle smittevernstiltak for mosjonsløp: Arrangement kan avvikles med inntil 25 deltakere i heat.  Det skal unngås fysisk kontakt mellom løperne og 1-meteravstanden gjelder.

Enkeltpersonar kan melda inn sine resultat. Det er ikkje restriksjonar på tal registreringar.    Slike registreringar kan stimulera til å halda oppe treningsiver for både aktive og mindre aktive.  
Resultat kan sendast på mail eller sms til:  Vidar Simmenes  sms 91322643  eller mail    vidsimm@online.no 

Det vert lagt ut oppdateringar av resultat m.m. på websida i resultatfil.  På Facebook vil det og linkast til det som vert lagt ut.  Alle resultat vert lagt inn som 1. deltaking, 2. deltaking osv. uansett når du deltek. (du kan springa eller gå).   Du melder inn:  Løpsnavn og dato,  navn person, f. år og tid/resultat. evt. u.t.
 
Det vert presisert å halda seg til nasjonale og helsefaglege råd for trening og nærkontakt.

Ettersom det sume stader i landet har vore «konflikt» mellom joggar og  «vanlege» turgåarar, vert det minna om å etterstreba  å unngå slike episodar.  
 
All registrering av resultat er gratis.   Har sett at det vert vippsa pengar for deltaking (kr.30+) vipps nr. 121337  TAKK FOR DET. 

Så lenge dette går bra vil ordninga halda fram inntil vidare.   CORONAPLAKAT 2020  mosjonsløp 

Løpa det kan meldast inn er:

Arkoconsult   Valestrandsmarka Rundt  4,4 km    avslutta

Haustrimmen 3,7 km ordinære løp frå 12. august

Arkoconsult     Brakvatnet rundt Sumarkarusell 1 eller 2 rundar  2,6 eller 5,2 km  (løypekart med foto)   avslutta

Stemmeseggi opp  4 km  eller over 8km (post 4 i  Osterøytrimmen 2020 er til toppen av Stemmeseggi). 

Rema 1000 Osterøytrear 3000m Osterøy Stadion. (her kan det i periodar vera rehabilitering restriksjonar i bruk av bana).

Resultat m.m. for dei enkelte løpa vert lagt inn i eigne faner i xlsx ark

Registreringar  pr. 3.7.2020  (204 totalt)

x

      født sum løp pr. 2019 pers pr. 2019 årsbeste 2020 poeng sum løp 2020 dato tid løp 1 dato tid løp 2 dato tid løp 3 dato tid løp 4 dato tid løp 5
                                     
Randi Kleppe k 1949 384 2045 3140 7 5 29.4. 3306 9.5. 3247 14.5. 3140 9.6. 5230 29.jun 3506
Liv Simmenes k 1949 415 1916 4000 5 5 19.4. 4350 29.4. 4000 14.5. 4310 29.5. 4400 21.6. 4500
                                     
Sigbjørn Reigstad m 1978 256 1457 1550 7 4 17.4. 1550 15.5. 1718 15.5. 1718 15.5. 1713    
Noa B Raknes m 2005 28 1737 1606 5 1 17.4. 1606                
Magnus Gjerstad m 2000 5 1411 1643 4 1 17.4. 1643                
Dagfinn Gjerstad m 2006 11 2104 1644 3 1 17.4. 1644                
Aslak Monstad m 2004 27 1737 1703 2 1 17.4. 1703                
Gisle Raknes m 1970 14 1727 1739 1 1 17.4. 1739                
Per Ole Mostrøm m 1985 116 1551 2003   5 24.5. 2309 30.6. 2150 2.7. 2415 3.7. 2003 3.7. 2043
Noa G Tveiten Ulriksen m 2007 7 2403 2150   2 11.5. 2300 18.5. 2150            
Petter Ulriksen m 1972 41 2100 2200   2 11.5. 2315 18.5. 2200            
Torius Hegg-Lunde m 2008 24 2041 2245   1 11.5. 2245                
Håvard Z Bakken m 2007 1 3000 2345   1 11.5. 2345                
Håkon Solberg m 2007 1 2524 2500   2 11.5. 2700 18.5. 2500            
Elias Reigstad Fotland m 2008 1 3000 2502   2 11.5. 2705 18.5. 2502            
Stian Mostrøm m xxxx 0 x 2602   2 11.5. 2802 18.5. 2602            
Johannes Raknes m xxxx 0 x 2700   2 11.5. 3100 18.5. 2700            
Harerta Thomas Iesyas m xxxx 0 x 2700   2 11.5. 3230 18.5. 2700            
Henning Klovning Rød m xxxx 0 x 2710   1 11.5. 2710                
Eirik Hallan m xxxx 0 x 2800   1 11.5. 2800                
Vidar Simmenes m 1948 412 1532 2818   5 19.4. 4350 29.4. 2858 11.5. 2818 14.5. 4310 21.6. 4500
Geir Kleppe m 1947 240 1808 2915   1 9.5. 2915                
Knut Erik Reigstad m 1985 154 2729 2933   5 20.4. 3215 6.5. 3045 11.5. 3015 28.5. 2933 15.6. 2948
Morgan Aagesen Fitjar m 2010 3 2625 3000   2 11.5. 3300 18.5. 3000            
Laurits Klovning Rød m xxxx 0 x 3100   1 11.5. 3100                
Petter Øksnes m xxxx 0 x 3240   1 11.5. 3240                
Håvard Hegg-Lunde m 1978 24 1945 3305   1 11.5. 3305                
Nils Tørres Reigstad m 1950 197 2441 3344   5 20.4. 3943 6.5. 3434 11.5. 3413 28.5. 3613 15.6. 3344
                                     
SUM delt. 63                 28   15   7   7   6

x

Haustrimmen 3,7 km   mk født sum løp pr. 2019 årsbeste 2020 sum løp 2020 dato tid dato tid dato tid
                løp 1   løp 2   løp 3
                         
John Bernes m 1944 305 2100 3 17.4. 2105 10.5. 2100 3.6. 2137
Vidar Simmenes m 1948 146 2854 3 17.4. 3021 13.5. 2854 9.6. 4900
Sebastian AK Jonsson m 2011 0 4847 1 25.6. 4847        
Randi Kleppe k 1949 246 3414 3 26.4. 4120 12.5. 3414 25.6. 4847
Liv Simmenes k 1949 106 4624 3 17.4. 4800 13.5. 4624 9.6. 4900

x