Årsmøte i Osterøy Idrottslag

Saker som eit medlem ynskjer å tatt opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 2. mars 2016 til post@osteroyil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil vere tilgjengelig for medlemmane seinast ei veke før årsmøtet på nettsida til osteroyil.no

For å ha stemmerett må eit medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha betalt kontingenten. Medlem under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, kven som er valbar, forslagsrett med meir, sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8 her.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret i OIL

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar