Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Stemmeseggi opp/over

utgår frå 2021

ikkje sett opp i 2021-22     Stemmeseggi opp og over 40. gong i 2019. Ikkje arrangert i 2020 grunna Corona. 

Start med tidtaking kl.12.30.  Målgang for tidtaking er på toppen 572m over havet.

plakat 2019         påmeldingsinformasjon nedanfor:

Kto.nr. Osterøy il 3632.54.56676      Osterøy IL/friidrett vipps  121337

Påmelding og Start ved ungdomshuset i Mjeldalen.

Startpengar Stemmeseggi opp kr. 200 utan lisens. Kr. 170,- for dei med lisens. 

Gåande over utan tidtaking kr. 50,-  Familie kr. 150 utan tidtaking.

PREMIERING:gåvepremiar trekt på startnummer,

Premiering: Napp i Vandrepokal til beste kvinne  + gåvepremie trekt mellom alle.  Vandrepokal menn utgått i 2019.

Diplom, jakkemerke/medalje til alle som deltek for: 1,2,6,10. og 20 gong.

GPS link over fjellet    Stemmeseggi over (ca 9 km) utan tidtaking start kl. 11-12.  Mål er som vanleg på idrettsplassen i Haus.   

Stemmeseggi opp (4km) med tidtaking har fellesstart kl.12.30 med ungdomshuset 19 m.o.h.  Tidtakinga vert avslutta på toppen 572 m.o.h.). Stigning 553m.


Stemmeseggi-arkiv   oppdatert med 2019

Oppslag websida   

2020 avlyst 26.5.2019
3.6.2018 11.6.2017
29.5.2016 31.5.2015 25.5.2014 26.05.2013 20.5.2012
12.6.2011  30.5.2010 21.5.2009     25.5.2008   3.6.2007

Start: Mjeldalen ungd.hus - Mål: . Haus idrettsplass sjå kart lenge nede på sida

Kontaktperson: John Bernes 959 37 179  joh-abe@online.no  


STEMMESEGGI OVER vart arrangert for første gong i 1980. Det var Mjeldalen/Vatle Musikklag med Ole M Mjelde og Øyvind Litland som drog det heile i gang. I 1991 overtok Osterøy I.L. arrangementet.  Klasseinndeling i 1980: Familieklasse, Trimklasse og Konkuranseklasse. I 81 og 82 var det trimklasse og konkuranseklasse. I åra 83-91 ein klasse. Frå 92 to klassar (med og utan tidtaking). Utmerkingar:

1. Gang

2. gang

6. gang

10. gang

20.gang

DIPLOM

MERKE

MEDALJE

KRYSTALL

KRYSTALL

Løype frå 1980: 9 km Mjeldalen ungd.hus - Settstølen - Koparinden - Stemmeseggi - Haus idr.plass.

Løype frå 1990: Mjeldalen ungd.hus - Nordalen - Storahavet - Stemmeseggi (572m over havet) - Haus idr.plass. Lengda har sidan 1990 vore ca. 9 km. Distanse frå Mjeldalen og til toppen ca 4 km der tidtakinga har vore frå 2012.

Stemmeseggi

ARRANGØR: OSTERØY I.L./Friidrettsgruppa

Løype frå 1990: Mjeldalen ungd.hus - Nordalen - Storahavet - Stemmeseggi (572m over havet) - Haus idr.plass. 

Høgdeprofil