Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Osterøybruløpet

Osterøybruløpet   3000m.    Sist arrangert i 2012
Start og Mål Kvisti på Osterøysida.
Kontaktperson: Vidar Simmenes  vidsimm@online.no  91322643

Bruplakat 2012   ok

Oversikt alle 1997-2012  ok

2562 personar har vore med på
bruløpet i åra 1997-2012
2012res. ok   repotasje
2011res.  ok  repotasje
2006 ok 2001 ok
2010res. ok    repotasje 2005 ok 2000 ok
2009 ikkje arrangert 2004 ok 1999 ok
2008res. ok   repotasje 2003 ok 1998 ok
2007res. ok   repotasje 2002 ok 1997 ok

info løpet 2012 nedanfor
Start/mål:      Kvisti på Osterøysida

 

Løype:          Tur/retur over brua 3000m

 

Påmelding:         I startområdet frå kl. 10.00

 

Startpengar:      Kr. 100,- pr. person

                           ( kr. 300,- for familie).

 

Starttid:            1000-1245  Gåande utan tidtaking

                           1300          Fellesstart med tidtaking

                          1330            Premieutdeling

 

Løypa : går på gang/sykkelveg over brua til Herland og med vending ved Holagjelet bru. Løypelengda er som ved tidlegare løp nøyaktig 3000 meter. Deltakarar må visa aktsemd for ferdsel i trafikert område og ellers følgja pålegg frå arrangøren og vaktmannskap.

 

Premie:  til dei 3 raskaste kvinner og menn.  

              

Nokre gåvepremiar: vert trekt mellom alle deltakarane/påmelde.

  

Bru-krus til dei som er med for 5. gong, 10. gong eller 15. gong.

 
Osterøybruløpet 2012

 

Påmelding: I startområdet frå kl. 10.00

Startpengar: Kr.100,-pr.person ( kr. 300,-for familie).

Start: Gåande u.tidtaking kl.10-1245.  Hovedfelt med tidtaking kl. 1300.  Premieutdeling kl. 1330

Løypa : går på gang/sykkelveg over brua til Herland og med vending ved Holagjelet bru. Løypelengda er som ved tidlegare løp nøyaktig 3000 meter. Deltakarar må visa aktsemd for ferdsel i trafikert område og ellers følgja pålegg frå arrangøren og vaktmannskap

Garderobe:Det er ikkje garderobe ved dette løpet

Premiering:Husk: at det vert trekt gåvepremiar mellom alle deltakarane/påmelde.

 

 

Resultat finn du og på internett www.osteroyil.no

 

Speaker info

15. bruløp i 2012.   brua opna  3. oktober 1997     bruløpet 3000m langt

Løypekart på infotavla.

 

Fram til ca. kl. 1245 er det i hovudsak gåande utan tid som gjennomfører bruløp/marsj.

Kl. 1300 er det løp med fellesstart der det vert registrert tid.

Syt for at nr. er godt synleg og føl ellers signal frå løypevaktene.

 

Premieutdeling vert kl. 1330.  Det vert også då slått opp kven som har vunne gåvepremiar. Gåvepremiane kan då hentast.

Påmelding:  vert fram tid start.  For å få ei sikrare ”identifisering” og betre statistikk spør med no etter fødselsår/data/adressa for deltakarane.


Bestetider:1997-2012 (ikkje arrangert i 2009)

09.36 Brit-Helen Simmenes
09.44
Hilde Aasheim
10.07
Pernille Thomassen

10.24 Kari Fasting Kari

10.29 Hilde Askeland

10.49 Anette Bru

10.49 Bente R Midthun

10.54 Elise Orten

10.59 Marit Iden

11.03 Sara Rebekka Færø

 

08.29 Bjarte Vik

08.37 Hallvard Nilsen

08.45 Lars N Bakke

08.50 Nils Engevik

08.52 Christer Vonheim

08.53 Sturla Fostervold

08.54 Alemayehu Sitotaw

08.56 Arnt Inge Nilsen

09.02 Trond Mikkelsen

09.02 Brigt Strømmen