Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Styret m.m.

Val 12.3.2023  av styre for 2023  referat årmøte 12.3.2023      Oppdatert årsmelding 2022

Leiar: Bjarte Vik (2023) bjartevik30@hotmail.com

Nestleiar: Åse Bergheim (2023-24) 

Sekretær: Herdis Helle (2023-24)

Kasserar: Ingrid Mjelde Birkeland (2022-2023)  ingri.mjelde.birkeland@orkla.no

Styremedlem: Tore Hannisdal /2022-23)

Styremedlem : Marianne Fedje Mjelde (2023-24

Styremedlem: Anne Lise Leire Mastervik ( 2022-2023)

Styremedlem: Jonas Lillejord(2023-24)

Valnemnd til årsmøtet i mars 2024

Helga Reigstad , Mats Eirik Elvik( leiar) og Bjarte Lohne

Val av styre 19.3.2022  (årsmelding for 2021)

Leiar: Sigbjørn Reigstad (2022)   Sigbjorn.Reigstad@lobas.no

Nestleiar: Bjarte Vik (2022-2023) bjartevik30@hotmail.com

Sekretær: Herdis Helle (ikkje på val)

Kasserar: Ingrid Mjelde Birkeland (2022-2023)  ingri.mjelde.birkeland@orkla.no

Styremedlem: Tore Hannisdal /2022-23)

Styremedlem : Marianne Fedje Mjelde (ikkje på val)

Styremedlem: Anne Lise Leire Mastervik ( 2022-2023)

Styremedlem: Ole Johannes Mjøs (ikkje på val)

Marianne Feidje Mjelde er ungdomsrepresentant.

Valnemnd til årsmøtet i 2023

Helga Reigstad , Mats Eirik Elvik og Bjarte Lohne (leiar).

årsmelding 2020   referat årsmøte 16.3.2021 

Ny valnemnd:    Helga Reigstad (leiar), Mats-Eirik Elvik og Bjarte Lohne


Styremedlemmer på årsmøtet 16.3.2021

Val av styre 9.3.2020

Leiar: Herdis Helle (2020)
Nestleiar: Bjarte Vik (2020-2021)
Kasserar: Ingri Mjelde Birkeland (2020-2021)
Styremedlem: Tore Hannisdal (2020-2021)

Ikkje på val:
Styremedlem Karoline Loftås (2019-2020),
Styremedlem Helge Tysse (2019-2020),
Styremedlem Kjetil Stokke (2019-2020).  

årsmelding 2919    referat årsmøte 9.3.2020

Ny valnemnd: Mats-Eirik Elvik (leiar), Bjarte Lohne og Helga Reigstad.

Val styre 2019 på årsmøte 17. februar 2019

Det nye styret for 2019 ser slik ut: 

Herdis Helle (leiar 2019)
Bjarte Vik (nestleiar 2018-2019)
Arne Reigstad (kasserar 2018-2019)
Karoline Loftås styremedlem (2019-2020)
Helge Tysse (styremedlem (2019-2020)
Kurt Vatle (styremedlem 2018-2019)
Kjetil Stokke (styremedlem 2019-2020)
Helga Reigstad (varamedlem 2019)
Tore Hannisdal (varamedlem 2019
Ungdomsrepresentantar: Anniken Mjelde (2019) og Aslak Monstad (2019). 


Årsmøtet vedtok at viss ein finn ein ny leiarkandidat, vil gruppa halda eit ekstraordinært årsmøte. 

Ann Christin Reigstad har elles sagt seg villig til å vera oppmann for gutar og jenter utanfor styret.

Ny valnemnd 2020: Mats-Eirik Elvik (leiar), Ingri Mjelde Birkeland og Bjarte Lohne.

årsmelding 2018 

Friidrettsgruppa årsmøte 11.3.2018

Nytt styre er:

Herdis Helle, leiar (2018)
Bjarte Vik nestleiar/oppmann junior og senior (2018/2019)
Kasserar: Arne Reigstad, 2018/2019
Sonja Loftås, oppmann jenter og gutar (2017/2018)


Styremedlemmer: Helge Tysse 2018/19 og Kurt Vatle 2018/2019

Karoline Loftås (2017/2018),  Marianne Solberg (2017).

Varamedlemmer er Helga Reigstad (2018) og Kjetil Stokke (2018)

Valnemnd er: Tore Hannisdal (leiar), Ingri Mjelde Birkeland og Mats Eirik Elvik

årsmelding 2017    

Arkiv friidrett  

Val av nytt styre

Valnemnda ved Mats Elvik fekk ordet.

Leiar: Sigbjørn Reigstad (2022)

Nestleiar: Bjarte Vik (2022-2023)

Sekretær: Herdis Helle (ikkje på val)

Kasserar: Ingrid Mjelde Birkeland (2022-2023)

Styremedlem : Marianne Fedje Mjelde (ikkje på val)

Styremedlem: Anne Lise Leire Mastervik ( 2022-2023)

Styremedlem: Ole Johannes Mjøs (ikkje på val)

 

Styret vart samrøystes valt.

 

Karl Johan peikte på at vi måtte han ungdomsrepresentant og tryggleiksansvarleg.

Marianne Feidje Mjelde er ungdomsrepresentant. 

 

Årsmøtet valde fylgjande til valnemnd:

Helga Reigstad , Mats Eirik Elvik og Bjarte Lohne (leiar).