OM TURNGRUPPA

 

Grunnlaget leggast i Gym og Turn

Gym og turn frå tidleg alder stimulerar den motoriske utviklinga og gjer eit godt utgangspunkt for å drive med idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet.

Den basiskompetansen ein får gjennom turn har man nytte av i alle idretter (balanse, styrke, koordinasjon, kroppskontroll m.m).

 

Osterøy IL – Turn har fokus på  idrettsglede!

Idrettsglede er å ha det gøy på trening, samt møte gamle og nye vener.

Turngruppa har som mål å tilpasse øvelsar etter nivå og ferdigheiter slik at alle gymnastane skal oppleve meistring.

 

 

HISTORIE

Turngruppa vart skipa i 1976 og hadde allereie i 1978 rundt 90 aktive medlemmer. I dag er det ca. 140 aktive medlemmar, dei fleste i alderen 4-15år.

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai