Årsmøte 2007

Årsmøte til Turngruppa Oil vart halde på Osterøy ungdomsskule torsdag 15.02.2007.  Dei fleste i styret tok gjenvalg, men me fekk ein ny ung representant med oss, Lovise A. Hopsdal.

Styret vart som følger:
Leiar………………..Renate S. Søgnesand
Nestleiar…………..Monica B. Vevle
Kasserar…………..Monika R. Solberg
Skrivar……………..Målfrid V. Lone
Styremedl………….Randi Vevle
Styremedl………….Anette Hopsdal
Styremedl………….Lovise Hopsdal

Foreldregruppa:
Randi Vevle
June Birkeland
Mona Bakken

Valnemd:
Siv Merethe Vevle
Mette R. Hannisdal
Helge Kollvangsnes

Aktivitetar

03 mar
05 mar
07 mar
10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar