Treningstider

TID Måndag TID Onsdag TID Torsdag
15.30 – 16.30 Jenter 10/11 Gutter 11 15.30 – 16.30
16.15 – 17.00
16.30- 17.30 Jenter 12/13
16.30 – 17.30
Jenter 10/11 Gutter 11
17.00 – 18.00 Jenter 12
17.30-
18.30

Damer
    18.00-
19.00
Jenter/Gutter 8/9

        19.00-
20.00
Jenter 13
        20:00-
21:15
Damer

NB! Her kan koma endringar i planen. Følg godt med!

Trenarar:
J-G 8/9             Marte Gjøstein
J10                  Jarle Vik og Herdis Helle
J11/G11          Tove Balestrand og Sylvia Norløff
J12                   Marina Børtveit
J13                   Elin Kleppe
Damer              Kristinn Jonatansson