Telenor Xtra Ostery

«

Frå hausten 2013 køyrer Osterøy IL Fotballgruppa i gang med Telenor Xtra Osterøy. Dette er eit skulefritidstilbod til elevar i frå 4. til 7. klassetrinn. Tilbodet har fokus på fysisk aktivitet generelt og fotball spesielt. Ordninga blir heile vegen kvalitetssikra av Osterøy IL og Norges Fotballforbund.

Kva tilbyr Osterøy IL?

• Ei alternativ skulefritidsordning som fremjar fysisk aktivitet med fokus på fotball.
• Leksetilsyn i Osterøy klubbhus
• Aktivitetar under rettleiing av kvalifisert personell på kunsgras gras og innandørs i Osterøyhallen
• Treningstøy og bag frå Telenor Xtra
• Garderobefasilitetar i Osterøyhallen
• Bassengfasilitetar på Osterøy ungdomsskule
• Matservering i Osterøy IL sitt klubbhus
• Eit kvalitetsopplegg i samarbeid med Telenor og NFF leia av ein utdanna trenar og pedagog.

Kven kan delta?
Tilbodet gjeld jenter og gutar  som går i 4. – 7. klasse.

Spørsmål
Spørsmål kan rettast til dagleg leiar Vidar Rosnes på tlf. 412 62 298 eller vidar_rosnes@hotmail.com

Kva kostar det?
5 dagar pr. veke    kr. 2 200