Teiknefilm og maskot

Teiknefilmframsyning

Nonstop teiknefilmframsyning i garderobe.

Har fjernsyn med DVD-spelar. Dei yngste i arrangørstaben byter på å ha oppsyn og passa på. Lagar til med små stolar/benker eller anna.

Startar etter opning.

(Plakatar og skilt orientering ved speaker)

Ein i arrangørkomiteen hovudansvarleg.

Det skal vera folk der heile tida.

Teiknefilmane er meint å vera eit supplement først og fremst for dei minste. Mange tilbringer mange timer i Osterøyhallen HaFo – helga og det er fornuftig med fleire aktivitetar. Mykje folk og plassmangel gjer at det er avgrensa kva som er muligt å få til under turneringa.

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar