Osterøy IL har runda 100år

Osterøy idrottslag-100 år. 

I 1918-  i pakt med tida vart Skarphedin stifta-

og har vore der sida-Fred i landet etter uro og krig-løyst frå unionen-

eit  samfunn skulle formast for å reisa oppatt nasjonen-

Eit samfunn der arbeid og helse gjev håp og tru-der folk kan trivast og gjerne vil bu-

da må ein stå saman- det vert den styrke som er drivkrafta bak eit liv -og eit yrke.

Då treng ein verdiar å byggja på-kva finns i tida ?- ein lyt leita ,læra og sjå !

Eit samfunn i endring til straum , teknikk og industri-

set nye krav til arbeid, til livsstil og den tid ein har fri !

Det å måla krefter i leik og arbeid ligg latent i  vår natur-

og har frå alle tider vore del av samfunn og kultur .

Leiken var alt  komen godt igang-tida vart meir inne for reglemang med lov og rett-  

så Idrottslaget Skarphedin  vart skipa ,og innmeldt iģCentralforeningen for Idrett Ģ!

Så tek soga til, og soga den er skriven ned med penn og blekk i protokoll

og ligg for ettertid  til kunnskap og kontroll.

Her kan og lesast mellom linjene om arbeid som ligg bak-

om alvor -med og motgang og mange tunge tak.

Men idrett er som livet-ein lyt bruka det ein har-

så ser ein etter kvart at her er rom for fleire planar-

fri natur med fjell og mark -men for allsidig idrott treng ein også Baner!

Brubakkane på Revheim-det var stort å våga-

Bana-den var fin for tida-og her sjedde mangt og mykje som kan fylle eigen soga.

Her vart kjempa mann mot mann-men så kom jenter med frå Valestrand.

Og soga den går vidare- ungane -mest gutar-men også jenter møtte opp og sette preg-

endå det var dei som meinte det var lite sømeleg.

Men idrottsgleda- den slo rot -samla folk i bygder og i grender- så kom den dag-

Skarphedin,Mjeldalen skilag og Sterkodder vert til Osterøy Idrottslag.

 Soga fortel om aktive år-trass krigstid med stillstand-

men så kom den vår-som utløyste krefter , vilje og mot-det vart verkeleg stort!

Osterøy på kartet-med allsidig idrett sumar og vinter-for lag og personar-

så ein kan ein visa til fine prestasjonar – ein kan kjenna på glede-og sleppa gleden laus-

med å gle seg for kvarandre-kan ein også vera raus.

 Alvor har sin del av leiken-det kjenner me nok til – her må det vera  målretting og konkurranse

 for den som kan og vil-

Det er eit idrottslag til ære å ha medlemmer som trener fram mot resultat og karriere!

Møta nye tider-nye krav-men ta vare på verdiane som er-og var.

Her står det mange bak som brukar tid og krefter for idretten si sak-

det er ein samanhengande stafett-etappane er mange- ikkje alle like lange-

men som heilheit heng det saman til ein levedyktig  lagidrett !

Så set ein att med mange gode minner frå hendingar og liv-

og ser den store samanheng  i eit folkehelseperspektiv !

Idrettslag i 100 år-der soga-notid- framtid krev sin del-her har me idretten si sjel-

Så kan ein tru-at Idretten har evig liv-at det er sjølve urkrafta som driv –

Den varar ved i alle livets fasar- med respekt for sjølve livet –

så kan kvar og ein – utover land og grenser, ha som  eigen livsfilosofi-

å ta opp kampar som ein møter  i fredleg kappestrid !

Tillukke med dei 100 år-  og alle gode ynskje for framtida  !

 

10.mars 2018,

Marta Ingunn Rongved.

 

Ingunn Rongved.