Speakarteneste

SPEAKERTENESTA

– Styre musikkanlegget og informere via mikrofon.

– Styre opninga. (Eigen kjøreplan for opningsseremonien)

Kampavviklinga er førsteprioritet:
Orientera om kven som skal spela og kvar slik at tidsskjema kan haldast.

– God musikk før opningsseremonien startar.

– HaFo – sang som oftast i alle lengre pausar med instrumentalversjon i korte.

– ”We are the champions” ved premieutdeling som skal gjennomførast etter program/kampoppsett/kjøreplan.

– Innmarsj og presentasjon av finalelaga.

-Styra premieutdelinga

– All premieutdeling gjennomførast ved flaggvegg.

Info etter avslutning opning: 

Alle spørsmål skal vera til informasjonen i foaje. Ingen utanom arrangørstaben og spelarar til/frå kamp skal vera i hallen.

– Salg av mat og drikke i foajeen og på tribune.

– Speakertenesta må samarbeida tett med alle sekretariat.

– Orientering om oppstart av filmframsyning i garderobe.

– Anna

Speakertenasta er svært viktig for at arrangementet skal gå best mulig.

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar