Årsmøte i skigruppa

Saksliste:
1. Godkjenna stemmerett til dei frammøtte
2. Godkjenna innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai