Skibasar

Velkommen til årets skibasar i gymsalen på Valestrand Skule. 
Søndag 17. november klokka 17:00. 

Velkommen til årets skibasar i gymsalen på Valestrand Skule. 
Søndag 17. november klokka 17:00. 

Trekking av gevinstar frå loddsal.

Åresal med mange flotte gevinstar. 
Sal av kaffi og gode heimelaga kaker. 

Inntektene går til drift og vedlikehald av lysløya på Rolland og tilrettelegging for aktive utøvarar i Osterøy IL ski.

Arrangør: Osterøy IL Skigruppa