Skisamling på Geilo 1. – 4. desember

Påmelding innen 20. november til:
Bjørg Olaug Braathen Reigstad
Telefon: 90888601
Mail: breigsta@online.no