Årsmøte i Skigruppa

Saksliste:
1. Godkjenna stemmerett til dei frammøtte
2. Godkjenna innkalling og saksliste
3. Val av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Budsjett
7. Val

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar