Årsmøte i skigruppa

Saksliste:
1. Godkjenna stemmerett til dei frammøtte
2. Godkjenna innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun