Årsmøte i skigruppa

Saksliste:
1. Godkjenna stemmerett til dei frammøtte
2. Godkjenna innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov