Årsmøte Skigruppa

Skihytta Rolland 25.2.2011


Ikkje uventa attval av Øyvind Litland som leiar i skigruppa.
Her får han blomsterhelsing frå årsmøte v/Bernt J Flæsland for 50 års innsats i skigruppa.

Skihytta Rolland 25.2.2011

11 personar tilstades på årsmøtet.  På sakslista var det faste årsmøtesaker med årsmelding 2010, rekneskap 2010, budsjett 2011 og val 2011.  Sakene gjekk greitt gjennom.  Årsmeldinga  viste at 2010 har vore eitt godt år med såvel bredde som mange pallplassar.  Det er og gjort stor innsats og investeringar i skianlegget på Rolland. Løypeprepareringsutstyr "Skjeldalsresen" til kr.130.000 er eit eksempel på det. 
Årsmøtet tok seg også tid til å drøfta både inntektsgjevande aktivitetar som treningomfang. 

link til styre/årsmeldingar


God stemning på årsmøtet