Skigruppa inviterer til Medlemsmøte/Årsmøte i skihytta på Rolland mandag 12. februar klokka 1900. Vanlege årsmøtesaker.

Saksliste:
1. Godkjenna innkalling og saksliste
2. Val av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Budsjett
6. Val

Vel møtt!