Årsmøte Skigruppa

1 Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte

2 Godkjenna innkalling og saksliste

3 Valg av ordtyrar, skrivar og 2 personar til underskriving av årsmøteprotokoll

4 Årsmelding 2018

5 Rekneskap

6 Budsjett 2019

7 Valg

8 Innspel frå Alf Hansen og Øyvind Litland :
Skigruppa i Osterøy I.L må etter vårt syn ta opp
igjen planane om snøproduksjon i lysløypa på Rolland.

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov