Årsmøte Skigruppa

1 Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte

2 Godkjenna innkalling og saksliste

3 Valg av ordtyrar, skrivar og 2 personar til underskriving av årsmøteprotokoll

4 Årsmelding 2018

5 Rekneskap

6 Budsjett 2019

7 Valg

8 Innspel frå Alf Hansen og Øyvind Litland :
Skigruppa i Osterøy I.L må etter vårt syn ta opp
igjen planane om snøproduksjon i lysløypa på Rolland.

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai