Samfunns- og verdiarbeid

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging trafikksikkerhet og doping.

Forsikringsytelser

Fotballforsikringen

Kampinstruks Hjemmekamper

Matrise årlig møte

Skadeforebygging og skader

Vær varsom plakaten

Verdimøte

Visjon og verdier

Handling og Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot barn