Ribbecup

«


OIL Ribbecup er eit årvisst trivselsarrangement der målet er å springe av seg noko av juleflesket som utvilsamt vil vere i ferd med å legge seg på stader det er vanskeleg å bli kvitt. Samstundes gir turneringa høve til vennskapeleg tevling med ball – noko som alltid er morosamt..

I år vert turneringa arrangert lørdag 26. – søndag 27. desember.

Turneringa har til no vore ein stor suksess og vonleg vil denne trenden halde seg også i tida framover.

I OIL Ribbecup kan nesten alle delta. Det einaste kravet som vert satt er du fyller eller har fylt 15 år før året er omme.

Turneringa femner om fire klassar:

1 – Aktiv Klasse

2 – Mosjonsklasse.

3 – Damer

4 – 50 +

Me gjer merksam på at det er ikkje høve til å stilla med aktive spelarar i mosjonsklassene. Med aktive spelarar meiner ein spelarar (over 15) som har spelt aktiv organisert klubbfotball i løpet av inneverande år. Uansett nivå. I 50+ klassen må alle deltakarar ha fylt 50 år ila 2015 – eller vera eldre.  I dameklassen er det ingen restriksjonar men spelarane må vera 15 år.

Her kan du lesa meir om reglane.

Påmelding tek me mot på e-post til post@ribbecupen.no eller ved hjelp av påmeldingsskjema på www.ribbecupen.no. Prinsippet om først til mølla vil gjelda.

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai