Reglar

REGLAR

Sjølv om Ribbecupen er eit utprega trivselsarrangement er det ofte slik at konkurranseinstinktet tar over når dommaren bles i fløyta. Eit sett reglar kan difor vere greit å ha.

1. LAG OG SPELARAR

 • 1.1. Deltakarar må vere eldre enn 15 år eller fylle 15 år i løpet av 2018
 • 1.2. Laga kan i løpet av turneringa bruke maks 8 spelarar. Alle spelarar skal vera meldt til arrangør innan turneringa startar. 
 • 1.3. Lag i mosjonsklassen kan ikkje nytte aktive spelarar. Spelarar som har spelt organisert fotball i løpet 2018 vert rekna som aktive.
  Dette gjeld ikkje dameklassen. Innføring av Dameklasse medfører at ein ikkje lenger MÅ ha ei kvinne på bana i mosjonsklassen men det er sjølvsagt tillatt.
  DISPENSASJONAR VERT IKKJE GITT! 
 • 1.4. Ein spelar kan ikkje delta på meir enn eitt (1) lag i løpet av turneringa – uavhengig av klasse. 
 • 1.5. Det skal nyttast leggskinn
 • 1.6. Det skal nyttast sko som ikkje set merker i underlaget eller på anna måte skader dette?
2. KAMPREGLAR

 • 2.1. Kampane vert spelt 1×13 minutt. Finalar vert spelt 2 x 10 minuttar
 • 2.2. Startoppstilling består av 1 keeper og 4 utespelarar
 • 2.3. Det skal vera 5 spelarar frå kvart lag på bana før kampen vert sett i gong
 • 2.4. Dersom eit lag berre har ein spelarar att på bana kan kampen stoppast – resultat blir sett til det stillinga var då kampen vart stoppa.
 • 2.5. Dersom det grunna utvisningar skulle verta mindre enn 2 spelarar frå eit lag på bana kan soninga til siste utviste spelar utsetjast til ny spelar kan setjast inn.
 • 2.6. Det vert tatt innspark i staden for innkast dersom ballen går ut over sidelinjene.
 • 2.7. Dersom ballen treff taket skal motstandarlaget ha frispark frå midtlinja.
 • 2.8. Treff ballen taket utanfor spelebana skal det vera innspark eller utkast frå keeper.
 • 2.9. Motstandar skal stå minst 4 m frå ballen ved avspark innspark frispark hjørnespark (og straffar. )
 • 2.10. Glidetaklingar er ikkje lov og vil bli straffa med gult kort. ?
 • 2.11. Alle frispark er indirekte?
 • 2.12. Straffespark skal takast frå 9 meters-merket?
 • 2.13. Keeper kan halda ballen i maks. 4 sekund. ?
 • 2.14. Keeper kan ikkje ta opp ballen ved tilbakespel frå eigen spelar. ?
 • 2.15. Keeper kan berre ta ballen med hendene inne i straffefeltet (6 meter).Ballen skal kastast ut når den har vore over mållinja og må røra golvet eller spelar før den går over midtlinja. (Keeper kan ōg setja i gang spelet med utspark langs bakken.) ?
 • 2.16. Ved uavgjorte kampar i sluttspelet skal kampen avgjerast på straffespark. Kvart lag tar 3 straffar kvar. Dersom avgjerd framleis ikkje føreligg skal det takast ein og ein straffe til kampen er avgjort.?
3. UTVISNINGAR

 • 3.1. Gult kort gir utvisning for resten av kampen. Ny spelar kan setjast inn med ein gong.
 • 3.2. Raudt kort gir utvisning for resten av kampen. Ny spelar kan setjast inn etter 3 minutt
 • 3.3. To raude kort gir utestenging for resten av turneringa

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar