Påmeldte

«

NM terrengløp korte løyper Osterøy 7. og 8. april 2018

Heim

Løypekart

NM organisasjon

Overnatting

Resultater

Påmelding

Påmeldte

Tidsoppsett

Til Osterøy

Påmeldte     frist t.o.m. 3. april kl. 23.59 Påmelding utgått.       Startliste 7. aptil xls med startnr. og starttider

påmeldte 32 stafettlag og 203 deltakere 

Når det gjeld stafettpåmelding er det lag som har meldt på for mange lag. Det er tilstrekkeleg å berre oppgje 1 navn i stafettpåmelding. Endeleg navn på dei 2 deltakrane skal meldast inn seinast 1 time før stafettstarten.    Stafettlag kan og meldast på etter at den ordinære påmeldingsfristen 3. april.  Send påmelding då til  vidsimm@online.no   frist er fram til 1 time før start.

(64 av 203 påmeldte har ikkje årslisens). Ved utlevering av startnr. vil deltakere uten årslisens bli avkrevd engangslisens kr. 30-.   Det er også noen som har betalt inn eingongslisens saman med startpengar. Desse har vi ikkje full oversikt enno.

Kven kan starte i norske meisterskap?

Klubbrepresentasjon
Deltakarane må vere medlemmer av lag tilslutta NFIF dvs. utøvaren må vere medlem av eit lag som har betalt kretskontingenten. Dei som tidlegare har konkurrert for ein Ģikkje-godkjentģ klubb er straks klar for deltaking ved å teikne medlemskap i ein klubb som er godkjent av NFIF.

Startløyve for ikkje-norske statsborgarar
Skal ein ikkje-norsk statsborger få startløyve i norske meisterskap må utøver søkje om dispensasjon i kvart enkelt tilfelle. Søknad sendes NFIF.

Når det gjelder ikke-norske statsborgere så kan de starte i UM og i veteran da dette er åpne klasser pr. definisjon. De trenger dispensasjon i senior og juniorklasse

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai