Påmeldinsskjema

Viktig – det skal nyttast eit påmeldingsskjema pr. klasse.

 

Fyll ut skjemaet i alle kolonnar (bruk data – ikkje blyant / penn)

  1. Namn på skule
  2. Klassesteg
  3. Namn på laget dersom det er fleire lag med i kvart klassesteg
  4. Kryss av for om det er jentelag eller gutelag
  5. Skriv antall spelarar
  6. Namn på lagleiar. Alle lag skal ha ein ansvarleg kontaktperson (lagleiar) under turneringa også dersom det skulle oppstå endringar i siste liten.
  7. Mobil til lagleiar (ikkje fasttelefon)
  8. E-post lagleiar

 

1.Skule

2.Klasse

3.Lagsnamn

4.Gutar

4.Jenter

5.Tal jenter/gutar

6.Lagleiar

7.Mobil
lagleiar

8.E-post lagleiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulane kan melda på så mange lag dei vil også fleire lag i same klasse.

 

 

Me treng ein kontaktperson pr. skule (t.d. enten rektor eller annan lærar eller FAU-leiar / FAU-medlem).

 

Kontaktperson skule

Mobil

E-post

 

 

 

 

 

 

Dersom det skulle vera spørsmål ta kontakt med:

Rune Heradstveit mobil 907 53 459 e-post rune.heradstveit@online.no

Thor-Eivind Mjelde mobil 909 75 895 e-post thor-eivind@90902525.no

 

 

 

Påmeldingsfrist HaFo 2015 er fredag 30. januar.

 

Skjemaet skal sendast til:

rune.heradstveit@online.no

 

Aktivitetar

4. div: Osterøy IL – Austevoll
Osterøy Stadion Kunstgras
09 jan
Osterøytrear 25.4.2024
Osterøy Stadion
28 feb
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar