Ostery Cup


Velkommen til OSTERØY CUP 2011

border=0

Osterøy Cup er ei turnering for 5’ar lag (7-10 år). Det er i år første gang turneringa vert arrangert.

Turneringa vil gå av stabelen på Osterøy Stadion laurdag 20. august men dersom påmeldinga er stor vil søndag 21. august òg bli tatt i bruk for å få avvikla kampar. Det vert ikkje lagt opp til overnatting.

Kampane vil verta avvikla både på våre flotte gras- og kunstgrasbaner på Osterøy Stadion i Lonevåg. Det vil bli tilgang på garderobar toalett og kiosk/kafeteria i Osterøyhallen som ligg “vegg-i-vegg” med banene.

PÅMELDINGSFRIST ER SATT TIL 1. JUNI 2011
(Påmelding er ikkje gyldig før avgift er betalt til kto. 3632 54 62056)

Lagsavgift: 350 kr. pr. lag
Dagskort: 150 kr. pr. spelar – inkluderer t-skjorte fruktkorg og dagskort hoppeslott

KLASSAR
Me legg i utgangspunktet opp til reine jente- og guteklassar men dersom påmelding tilseier det kjem me til å endre dette til mixa klassar.

Klasse G1: G07 (født 2004)
Klasse J1: J07 (født 2004)

Klasse G2:  G08 (født 2003)
Klasse J2: J08 (født 2003)

Klasse G3: G09 (født 2002)
Klasse J3:  J09 (født 2002)

Klasse G4: G10 (født 2001)
Klasse J4:  J10 (født 2001)

 
Meir informasjon vil bli lagt ut fortløpande

Aktivitetar

4. div: Osterøy IL – Austevoll
Osterøy Stadion Kunstgras
09 jan
Osterøytrear 25.4.2024
Osterøy Stadion
28 feb
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar