Historie-dokument

Osterøy idrottslag  historie-dokument:    oppdatert 14.1. 2019  med nye filer

Arkivalia m.m. (i første omgang eldre materiell) vert skanna (evt. reskanna) og gjort tilgjengeleg på denne websida. Det meste av dette vert lagt ut her.  Redigeringa nedanfor vil og venteleg verta endra for å finna lettare fram.  Arkivalia som er «sjekka» og ok vil det venteleg verta overlevert til Osterøy museeum og lagsarkivet der.

Årsmeldingar og årsmøte:  Årsmøte med årsmelding har i periodar vore i slutten av kalenderåret. I andre periodar har årsmøte med årsmelding vore i byrjinga av kalenderåret etter.

Det er nok ein del materiell og foto som er i einskildpersonar si varetekt.  Det er ønskjeleg å få tilgang til dette (innlevering eller avfotografering).

Ta kontakt til Vidar Simmenes  vidsimm@online.no    eller 91322643

Lagsarkivet m.m. vil og vera til avgjerande og stor nytte for arbeidet med Osterøy IL si  lagssoge (Osterøy IL 100 år i mars 2018).

Lagssoge/historie:

Brev vedr. navneendring og logo 1923     

10år lagssoga (prosjektoppgåve Bjarte Vik)       20 års – lagshistore   (wordpersjon)     25 års – lagshistore  (wordversjon)      40 årsmelding    50 årsmelding    70 årslagssoga/utdrag    70 års prolog      80 års – Utdrag lagshistore      (wordversjon)        prolog til 80 årsmarkeinga(Ingunn Rongved)      prolog til 100 års markeinga i Osterøyhallen 10.3.2018(Ingunn Rongved       

Minne frå tidlegare tider (Ingunn Rongved 2013)

Dikt, songar, prologar, skjetsar m.m.:

Hovedlag:  Skarphedningane 1938?     (wordversjon)     jubileum 1968  referat jubileum 1968     jubilemssongar 1998      jubileumssongar 2018

Friidrett:    holmenkollvisa      hk debutanten    hk kan du minnest første gongen     holmenkollstafetten 1967            treningsleir 1991     sesongen på rim 1991    sesongen 1992    

Ski:    skivisa   

Skjetsar:  Nærradioen/friidrett      «nrk»Valestrand      Livsvarig fengsel

Personmateriell:   Marta Ingunn Borge diplom 1943        Utklippboka til Leiv Mjelde del 1      Utklippboka til Leiv Mjelde del 2       Utklippboka til Leiv Mjelde del 3

Ymse:    Valestrand musikklag festen 26.2.1946    «adam/eva»    kommunevisa 197?         

 

Sterkodder

Resultatbok m.m.(ski og friidrett) 1924-1942    

Rekneskap for Sterkodder 1930-46    

 

Skarphedin:

Årsmeldingar/referatbok
1918-19     
1920-22      1923     1924       1925    1926
1927-28      1929-30  (årsmøte 1930 utsett)   
1931     1932       1933    1934

Rekneskapsbok yver eiga til Skarphedin 1936-1946  

Referatbok åt Skarphedin idrottslaget (her er også årsmeldingar/beretningar: 

1935-36    1937-38   1939 del 1   1939 del 2     utgangen 39 og 1940   1941    1942    1943-45       frå 28.9.1945 del1    1946 del2 (her er og referat frå samanslåingsmøtet 12.4.1946 mellom laga Skarphedin, Sterkodder og Mjeldalen     1946 del 3    1946 del 4

 

Protokoll/referatbok/møtebok Osterøy IL/Hovedlaget (lover, årsmeldingar, årsmøte):  

1946-48     1949-50   1951-54   1955    1956-57    1958    1959-60    1961-62    1963-65     1966-69    1970-71   1972-73    1974    1975-77   1978-79    1980-81   1982 – t.o.m.6.9.83

 

Årsmeldingar (m= maskinskreve) 1945   1946   1947   1948  1949  1950  1951  1952   1953    1954   1954m   1955   1955m   1956   1956m    1957       1957m    1958    1958m    1959    1960   1961   1962   1963    1964    1965    1966     1967   1967utdragrekneskap       1968   1968utdragrekneskap   1969    1969utdragrekneskap   1970     1971     1972    1973    1974    1975    1976   1977   1978  1979    1980    1981    1982    1983   1984    1985   1986    1987    1988m    1989    1990   1991    1992     1993    1994   1995   1996    1997   1998   1999    2000    2001   2002    2003kort?   2004   2005   2006   2007   2008   2009     2010    2011     2012      2013   2014    2015     2016     2017    2018

Årsmøtereferat (m= maskinskreve)   1950     1951      1952(halde 1.3.53)     1953    1954    1955    1956     1957     1958     1959   1960   1961   1962       1963    1964    1965    1966     1967      1968   1969   1970     1971     1972    1973    1974    1975    1976   1977   1978   1979    1980    1981   1981m     Omframt årsmøte draktfargar februar 1982    Omframt årsmøte november 1982 om draktfargar      1982  1982m    1983    1984     Omframt årsmøte juni 1985garantibygg      1985   1986    1987    1988     1989     1990    1991    1992     1993    1994   1995   1996      1996-9.1.97ekstra/val    1997       1998    1998ekstra-15mars99        1999      1999ekstra-12og27mars2000        2000    2001  2002   2002litt    2004    2005     2006      2007     2008    2009    2010(mars11)    2010-apr-omframt-val2010-og-lån-kunstgras       2011-apr-omframt-lån ostst og val     2011     2013-des-ekstra-lån-ski-Rolland      2013     2014-apr-omframt-val       2015     2016     2017

Medlemsoversikt:
Medlemsbok Skarphedin 1918-1946

 

Brev/skriv: 

Rapportskjema til Norges idrettsforbund 1924

 

Diverse sentrale bestemmelser:  

Idrætskommissionens forslag til ny organisasjon  (anmodningsbrev om uttalelse 23.5.1918 og  Protokollation for idrettsstyrets møte 11.5.1922   

Draktfargar:         Mandat for nemnd draktfarge            Draktfargeutgreiing sept 1982    Draktutforming styremøte 11.1.1983

Draktfargedokument 1982-90

Idrettsplass:   Revheim, Hatland og Osterøy   

Lotterisøknad 1924    Vedlikehaldssøknad 1925 og kjøpekontrakt    Ansøkning om statsmidler 1925     Søknad om midler til idrettsmateriell 1925     brev/skriv 1946-50   brev/skriv 1957-59      Brev om bruksretten1979    Idrettsplass Osterøy 1950-79     Idrettsplass Hatland 1974-83      Idrettsplass på Osterøy 1961   Diverse dokument m.m. 1974-83       Omframt årsmøte juni 1985garantibygg               Lonevågshalli-klubbhus 1962-92             

 

Informasjon: 

Lagsavis sumarnummer 1972    

OIL-stikkå 1980-1     OIL-stikkå 1980-2     OIL-stikkå 1980-3      OIL-stikkå 1980-4    

OIL-stikkå 1981-1     OIL-stikkå 1981-2     OIL-stikkå 1981-3      OIL-stikkå 1981-4
OIL-stikkå 1982-1     OIL-stikkå 1982-2     OIL-stikkå 1982-3     OIL-stikkå 1982-4   

OIL-stikka informaswjonshefte 1983-1     OIL-stikkå 1983-1    OIL-stikkå 1983-2       OIL-stikkå 1983-3      OIL-stikkå 1983-4          OIL-stikkå-statuttar, brev og rekneskap 1983      

OIL-stikkå 1984-1         

OIL-stikkå melding nov1984                                    

OIL-stikkå 1987-1

Jogging 1981-1      Jogging 1981-2     Jogging 1981-3      

Jogging  1982-1     Jogging  1982-2    Jogging 1982-3og4    

Treningsmagasinet Ski&Friidrett   1982-5   

Lover: 

Lovarbeid 1918   Lovarbeid 1980

 

Ymse/Anna:

Bedriftsstafett ski Valestrand 1947-70     

Protokoll for Gutteklubben Spors(t)gutta på Reigstad 1956-1960

 

 

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai