30.000 frå Sparebanken Vest

Midlene går til Airtrack, eit velkjent apparat blandt dei som har vitja FYSAK-hallen.

Turngruppa er glade for å ha blitt tildelt kroner 30.000 frå Sparebanken Vest, og vil takka t for at dei ser nytten i investeringa som no er gjort.

Samstundes ynskjer vi å takka Hovudlaget for at dei satt vår investering på søknaden og bevilga dette vidare til Turngruppa.

Vi satsar på å starta eit nytt parti med dette apparatet til hausten, samstundes som det selvfølgeleg vert nytta i dei andre partia og.

Akrobatisk helsing

Styret i Turngruppa