Årsmøte

 

Innkalling og saksliste Årsmøte OiL Handball 2012


TORSDAG 24.februar 2011

KL. 18.00- 19.00 – KLUBBHUSET PÅ HATLAND.


SAKLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av ordstyrar, referent og 2 til å skriva under møtereferatet.

3. Årsmelding 2011

4. Rekneskap 2011

5. Budsjett 2012

6. Kontingent

7. Val

8. Innkomne saker

9. Ymse


Kaffi og noko attåt.

Håpar mange har høve til å koma !


VEL MØTT !

styret