Styret i Osterøy IL har vedteke å kalle inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 30 mai kl 19:30 på klubbhuset.

 

 

Saksliste:
1. Val av ordstyrar
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av stemmerett til dei frammøtte
4. Val av representantar til styret i Osterøy IL.
Vel møtt