Årsmøte i Osterøy I.L 16. mars 2016

Link til sakliste

Link til årsmelding

Link til organisasjonsplan

Dei som vil sjå rekneskap og budsjett kan henvende seg til dagleg leiar på e-post: post@osteroyil.no

For å ha stemmerett må eit medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha betalt kontingenten. Medlem under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, kven som er valbar, forslagsrett med meir, sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret i OIL

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai