Organisasjon

ĢKlubben som sjefģ er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Organisasjonskart

Rollebeskrivelser:

Anleggansvarlig

Dommeransvarlig

Fair-play ansvarlig

Fiksansvarlig

Kioskansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Lederkompetanseansvarlig

Materialforvalter

Overgangsansvarlig

Politiattestansvarlig

Profileringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

Skader og forsikringsansvarlig

Spillerutvikler

Sponsoransvarlig

Sport og treneransvarlig

Sportsnemnd

Trenerveileder

Trygge rammer ansvarlig

Vekeplan/banedisponeringsansvarlig

Verdimøteansvarlig

Styret

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov