Om Ostery IL


Osterøy IL er det største idrettslaget på Osterøy med om lag 700 medlemmer. Osterøy IL er eit fleiridrettslag. Dette tyder at det er hovudstyret som er formelt ansvarleg for alt dei ulike gruppene driv av aktivitetar. Økonomiske disposisjonar høyrer også inn under dette ansvaret. Retningslinjer for www.osteroyil.no finn du på denne lenkja. Sjå elles undermenyane for utfyllande informasjon.

Viss du ikkje er medlem i idrettslaget men ønskjer å bli det fyll ut skjemaet under. Same skjema kan nyttast til endring av medlemsopplysningar så vil medlemsansvarleg oppdatera fortløpande i systema våre. 

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun