Om Ostery IL

Osterøy IL er det største idrettslaget på Osterøy med om lag 700 medlemmer. Osterøy IL er eit fleiridrettslag. Dette tyder at det er hovudstyret som er formelt ansvarleg for alt dei ulike gruppene driv av aktivitetar. Økonomiske disposisjonar høyrer også inn under dette ansvaret.

Retningslinjer for www.osteroyil.no finn du på denne lenkja.

<iframe width=640px height= 480px src= https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=px2Pc9Z4cUaaowbuD4RmpePRJ28xj4NLuSY0zHJ4_mNUQThHMlA0S1BVTzdUNVFEUUhTWjlNMjZKTS4u&embed=true frameborder= 0 marginwidth= 0 marginheight= 0 style= border: none; max-width:100%; max-height:100vh allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>